What?

Vertaal- & Tekstbureau
sinds 2010
Marie Louise Schoondergang
Ambachtelijke vertalingen:
Engels – Nederlands & Nederlands – Engels,
Tekstcorrectie & tekstredactie (Nederlands & Engels)
Gespecialiseerd in kunst, cultuur, letteren en sociale wetenschappen
Contact

Translation & Editing Service
since 2010
Marie Louise Schoondergang
Customized translations:
English - Dutch &
Dutch - English,
Text editing and proofreading (Dutch & English)
specialized in culture, the arts and humanities
Contact